امکانات و توضیحات

 • جهت:
 • نما: آلومینیوم
 • درب: ---
 • دهنه ملک:
 • آب: مستقل
 • گاز: مستقل
 • برق: مستقل
 • تلفن: دارد
 • تعداد طبقات: ---
 • واحد: ---
 • کفپوش: سرامیک
 • دیوارپوش: ---
 • گرمایش: گرمایش از کف
 • سرمایش: ---
  کابینت:
 • انبار: ---
  آسانسور:
  توضیحات:
  } ?>